TILAAJALLE

TYÖN TILAAJALLE

GN Palvelut Oy:n yksi liikehaara on työvoiman vuokraus. GN Palvelut Oy ei ole työvoimaa välittäessään aliurakoitsija. Toimitamme omilla palkkalistoillamme olevia valittuja ammattimiehiä asiakkaittemme käyttöön vastiketta vastaan. GN Palvelut Oy on toimitetun henkilön työnantaja ja vastaamme työvoimasta aiheutuneista kuluista. Toimitamme aina työn vaativuutta vastaavan parhaimman mahdollisen tekijän. Työvoiman tilaajan vastuulla on työnjohto, valvonta sekä mahdolliset säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät onnistuneen työn toteuttamiseen työmailla. GN Palvelut Oy ei vastaa puutteellisen työnjohdon, valvonnan tai ohjeistuksen aiheuttamista virheistä. Työ suoritetaan aina tilaajan osoittamissa tiloissa tai kohteessa sekä tilaajan työmenetelmien mukaisesti. Tarvittavista työvälineistä tulee aina sopia etukäteen tilausta tehdessä. GN Palvelut Oy maksaa kaikille työntekijöilleen aina Suomen Rakennusliiton määrittelemää TES:n mukaista palkkaa. GN Palvelut Oy:n työntekijät täyttävät tehtyjen työtuntien mukaan tuntikirjanpitoa tuntilistaan, johon hakevat kuittauksen tilaajalta tai tilaajan valtuuttamalta henkilöltä viikottain. Kuitattu tuntilista on lain mukainen peruste laskulle. GN Palvelut Oy laskuttaa vain ja ainoastaan kuitattujen tuntilappujen perusteella tehtyjä töitä, sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Tilausta tehdessäsi ilmoita meille aina seuraavat seikat:

• Työhön tarvittava henkilöstömäärä
• Työntekoon mahdollisesti tarvittavat työkalut
• Arvioitu työn kesto
• Työmaan tai kohteen tarkka osoite
• Tarkka työn alkamisajankohta
• Työssä tarvittavat luvat, kortit tai sertifikaatit
• Yrityksesi tiedot sekä laskutusosoitteesi
• Työmaan yhteyshenkilör
• Perehdyttäjän tai perehdytykseen vievän henkilön yhteystiedot
• Mahdollinen työmaanumero
• Työmaan pääurakoitsija
• Työtehtävät mahdollisimman tarkasti eriteltynä (mahdollistaa parhaan lopputuloksen eli parhaan mahdollisen työntekijän löytämisen)

Näitä ohjeita noudattamalla pääsemme parhaiten kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen sekä miellyttävään kokemukseen GN Palvelut Oy:n toimittamista työntekijöistä.